Dierenpension Hoevekestijn in Wouwse Plantage erkend

 

Erkenningsregeling voor Dieren- en Aquariumspeciaalzaken, trimsalons en dierenpensions

Dierenpension Hoevekestijn in Wouwse Plantage erkend
Dierenpension Hoevekestijn in Wouwse Plantage heeft voor zijn bedrijf erkenning van de stichting Dierbaar weten te verwerven. OP 16 februari wordt de erkenning uitgereikt aan A.J.F. Tak. Deze erkenningsregeling is een initiatief van de stichting Dierbaar.

De erkenningsregeling van de stichting Dierbaar schrijft een groot aantal eisen voor waaraan dieren- en aquariumspeciaalzaken, trimsalons en dierenpensions moeten voldoen. De nadruk ligt daarbij op het kennis- en ervaringsniveau van de ondernemer en zijn/haar medewerkers, maar ook op de wijze waarop het bedrijf wordt uitgeoefend. De erkenningsregeling waarborgt ook het dierenwelzijn binnen de erkende ondernemingen. Voor elk van die specifieke groepen is een eisenpakket samengesteld. Een zwaar accent is gelegd op de verzorging en de huisvesting van de in de winkel aanwezige dieren. Zo zijn regels gesteld die minimale huisvestingsmaten voorschrijven per huisdiersoort, hoe de gezondheid van die dieren moet worden gewaarborgd en dat er bij ziekte veterinaire hulp moet worden ingeroepen. Bij de speciaalzaken die huisdieren verkopen, zijn een groot aantal regels gesteld, waardoor de dieren op een verantwoorde wijze worden gehuisvest, hun gezondheid regelmatig wordt gecontroleerd en zonodig veterinaire hulp moet worden ingeroepen. Ook aan consumentenvoorlichting over de verschillende huisdieren worden extra eisen gesteld.

De stichting Dierbaar is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt de erkenningsregelingen uit te voeren. Alle rechtmatig gevestigde ondernemingen die op deze terreinen activiteiten ontplooien en aan de eisen voldoen, kunnen aan de erkenningsregeling deelnemen. Inmiddels hebben ruim 100 bedrijven zich aangemeld voor deze erkenningsregeling.

De erkenningsregeling is een initiatief van de branche-organisatie Dibevo, die de belangen behartigt voor de Nederlandse huisdierenbranche. Deze regeling is in nauwe samenwerking met de Ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij tot stand gekomen. Tevens heeft de stichting Dierbaar de steun van de Dierenbescherming en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De stichting Dierbaar functioneert overigens onafhankelijk van de branche-organisatie Dibevo.

Amersfoort
De oorkonde wordt op 16 februari om 14.00 uur uitgereikt aan de Heer Tak
Door de Heer R Bronckhorst van de stichting Dierbaar
Voor meer info A Tak 0165-379877